พรีออเดอร์รอบที่ 8 ปิดรับแล้วนะคะ
 
ลูกค้าพรีอออเดอร์สามารถตรวจสอบและติดตามสถานะได้จากเอนทรี่นี้นะคะ
(เดี๋ยวจะมีการอัพเดทเรื่อยๆค่ะ)
** หากไม่มีสินค้า ยูมิจะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อโอนเงินคืนให้นะคะ
ทางร้านจะไม่รอรีสต๊อกแต่อย่างใดเพื่อความสบายใจของลูกค้าค่ะ **
 
1. คุณ Chiaki chaita : กระเป๋านักเรียนญี่ปุ่นแบบหนังสีดำ 2 ใบ โอนแล้วค่ะ
                                 * ยกยอดมาจากรอบ 7 ค่ะ 
 
1/9/2555 - สั่งของเรียบร้อยค่ะรอร้านตอบ
6/9/2555 - อยู่ในระหว่างจัดส่งในจีน
23/9/2555 -  อยู่ในระหว่างจัดส่งสินค้ากลับไทยค่ะ
3/10/2555 - สินค้าถึงไทยแล้วค่ะรอจัดส่งพรุ่งนี้ 
4/10/2555 - จัดส่งเรียบร้อยค่ะ 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
2. คุณ Cotton Kotton :  วิกร้าน Alice 2 หัว , วิกร้าน Alpaca 1 หัว  โอนแล้วค่ะ
 
1/9/2555 - สั่งของเรียบร้อยค่ะรอร้านตอบ
5/9/2555 - อยู่ในระหว่างจัดส่งในจีน
13/9/2555 - ร้าน Alice อยู่ในระหว่างจัดส่งสินค้ากลับไทยค่ะ
                      Alpaca อยู่ในระหว่างจัดส่งในจีนค่ะ
17/9/2555 - Alpaca อยู่ในระหว่างจัดส่งสินค้ากลับไทยค่ะ
25/9/2555 - Alice ถึงไทยแล้วนะคะ
27/9/2555 - Alpaca ถึงไทยแล้วนะคะ รอจัดส่งพรุ่งนี้ค่ะ
28/9/2555 - จัดส่งเรียบร้อยค่ะ
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
3. คุณ Chayanin Narakol : วิกร้าน Nuoqijf 1 หัว , วิกร้าน Silky 1 หัว โอนครบแล้วค่ะ
 
1/9/2555 - สั่งของเรียบร้อยค่ะรอร้านตอบ
5/9/2555 - อยู่ในระหว่างจัดส่งในจีน
23/9/2555 -  อยู่ในระหว่างจัดส่งสินค้ากลับไทยค่ะ 
3/10/2555 - สินค้าถึงไทยแล้วค่ะรอจัดส่งพรุ่งนี้  
4/10/2555 - จัดส่งเรียบร้อยค่ะ 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
4. คุณ h.han-panda : วิกร้าน Gekkou 2 หัว , ผมต่อร้าน Grand-Young 2 ขิ้น ,
                                  วิกร้าน Fantasy Sheep 3 หัว , วิกร้าน Lucaille 1 หัว , 
                                  วิกร้าน You-to 1 หัว  โอนครบแล้วค่ะ 
 
1/9/2555 - สั่งของเรียบร้อยค่ะรอร้านตอบ
5/9/2555 - อยู่ในระหว่างจัดส่งในจีน
13/9/2555 - Grand-Young , Fantasy Sheep , Lucaille อยู่ในระหว่างจัดส่งสินค้ากลับไทยค่ะ 
                      you-to ร้านยังไม่ส่งให้นะคะ
23/9/2555 -  you-to อยู่ในระหว่างจัดส่งสินค้ากลับไทยค่ะ
25/9/2555 - Grand-Young , Fantasy Sheep , Lucaille ถึงไทยแล้วนะคะ